Training

Wij maken vaak gebruik van een door ons ontwikkelde methodiek: de Theatermethodiek. Deze blijkt uiterst effectief te zijn. U krijgt een beeld van hoe u functioneert, welke kwaliteiten u inzet, wat u juist vaak ontwijkt en hoe flexibel u tussen verschillende rollen schakelt. In de rol van Toeschouwer leert u andermans reactie op uw handelen snel herkennen. U doorziet uw eigen reactiepatronen en kunt uw repertoire uitbreiden. De Regisseur moet van verschillende onderdelen één geheel smeden, waarbij visie, inlevingsvermogen en inzicht in het proces belangrijk zijn. De Schrijver moet creatief zijn en fantasie hebben, maar bovenal moet hij het lef hebben om ideeën bij te stellen en beslissingen te nemen.

Het trainen van gedrag is alleen zinvol wanneer ook expliciet aandacht is gegeven aan het lef dit ook in de eigen praktijk toe te passen. Zelfvertrouwen is hiervoor noodzakelijk. Daarom hebben we een model van zelfvertouwen ontwikkeld. Een model dat leert hoe u op een actieve wijze de groei van zelfvertrouwen kunt beïnvloeden. Dit model is gebaseerd op de sportpsychologie: Sportpsychologen hebben dan ook onderzocht wat de beste manier is om zelfvertrouwen te kweken en twijfel weg te nemen.

Management Development

Management Development heeft als beoogd resultaat effectievere managers te ontwikkelen. Dit lukt niet door alleen op persoonlijke vaardigheden van de manager te trainen, zoals gebruikelijk het geval is. Dit lukt wel door het management ook gevoel te leren hebben voor de ongeschreven regels en effecten. Managers moeten snappen waar het gedrag vandaan komt van de mensen die zij aansturen. Dit maakt effectief beïnvloeden oneindig veel effectiever en het MD-programma efficiënter.

 

mensen

 

Als het nodig is, werken we in de training ook aan zelfvertrouwen. Wij zijn voor ons model geinterviewd door het blad Quote. Waar het ons om gaat is dat als u iets nieuws geleerd heeft zonder het in de praktijk te durven doen, de training niet effectief is.