Ongeschreven Regels

Dr. Johan Boudewijns, één van de oprichters van de BR-Groep, is de expert in Nederland op het gebied van ongeschreven regels in organisaties. Hij promoveerde op organisatiediagnostiek middels de ongeschreven regels en ontwikkelde een integraal analysemodel waarbij zowel de 'harde' als de 'zachte' kant van de organisatie in de analyse betrokken zijn. Johan voelde zich vereerd met Peter Scott-Morgan's woorden dat hij blij was bij zijn pensionering het stokje aan hem over te kunnen dragen. Het in kaart brengen van ongeschreven regels is de grote verdienste geweest van Peter. De analyse ervan met betrekking tot performance vraagstukken in de organisatie en tevens de basis voor organisatieverandering, is de expertise van Johan.

Als u wilt weten wat de ongeschreven regels in uw organisatie zijn, dan brengen wij ze voor u in kaart.
U krijgt tevens te weten:

  • hoe u effectief kunt veranderen, doordat wij tevens de achterliggende logica in kaart brengen 
  • wat u wilt veranderen, doordat wij de effecten op uw organisatie in kaart brengen
  • waar uw organisatie 'vast zit' en hetzelfde gedrag zal blijven reproduceren
  • waar u op aan moet grijpen om duurzame verandering voor elkaar te krijgen


Voor deze laatste twee punten is zelf-diagnose ontoereikend: u ziet uw eigen blinde vlekken niet (excuses voor de tautologie). De kans is heel groot dat u of uw organisatie onbewust toch disfunctioneel gedrag blijft herhalen terwijl u denkt vooruit te komen. U bent later verrast door onverwachte weerstanden, tegenvallende resultaten, onvoldoende rendement op uw inspanningen. Klik hier voor een korte video van dr. Johan Boudewijns over de relatie tussen kwaliteit en ongeschreven regels.

 

 

De 5 perspectieven die worden gehanteerd om tot de organisatiediagnose te komen.


Klik hier voor publicaties van Dr. Johan Boudewijns
, inclusief zijn dissertatie.