Michiel van Heusden

is Researcher met een diepe interesse in wat mensen drijft. Als cultureel antropoloog is hij gefascineerd door de diverse manieren waarop mensen zich organiseren en samenwerken.

De bijdrage van Michiel aan verbetertrajecten bestaat uit zijn doelgerichtheid en zijn analytisch vermogen. Als onderzoeker is hij in staat grote lijnen te herkennen en door te vragen. Doordat hij zich steeds blijft verwonderen over mensen en hun gedrag, vermijdt hij tunnelvisie en denkt hij vaak buiten de bestaande kaders.

Michiel is momenteel halverwege een promotiestudie waarin de delta 5 methodologie centraal staat. Hij richt zich op het vraagstuk wat het betekent voor het leervermogen van een netwerk om het probleemoplossend vermogen in een doelnetwerk te vergroten. Hiertoe zal hij zowel in Nederland als Azië casestudies doen. Zijn begeleiders zijn dr. Johan Boudewijns (dagelijks begeleider en co-promotor) en Prof.dr. Paul Hendriks, promotor en lid van de Scientific Board van delta 5.

Naast zijn werk als onderzoeker en adviseur werkt Michiel als freelance songwriter en trainer van jonge muzikanten. Michiel heeft inmiddels diverse cd's uitgebracht en is regelmatig te beluisteren op festivals.

 

Michiel