HRO’s werken aan de hand van 5 gedragskenmerken.

De eerste 3 gedragskenmerken zijn gericht op het voorkomen van incidenten.
De laatste 2 op het oplossen en leren van incidenten.

1. Letten op wat mis kan gaan
2. Voorkomen van simpele conclusies
3. Gevoeligheid voor het (productie)proces
4. Flexibel problemen oplossen
5. Respect voor expertise

Wij starten altijd met een diagnose van de huidige ongeschreven regels of te wel, de gedragscultuur, en vergelijken deze met de HRO gedragskenmerken. Van daaruit wordt voor elke klantorganisatie een op maat verandertraject ontworpen.

Basis voor het verandertraject zijn de 3 leerfasen: Bewustworden, Bijleren en Inslijten

Het veranderen van gedrag doe je niet in 1 keer. We hanteren een veranderplan dat ons stap voor stap begeleidt naar het werken volgens de HRO-gedragskenmerken en onze kernwaarden. Er zijn 3 leerfasen – bewustwording, bijleren en inslijten:

Leerfase met vragen die centraal staan

1) Bewustwording
• Waar vertonen we (en ikzelf) al HRO-waardig gedrag en waar niet?
• Waar dragen we (en ik) onze kernwaarden al uit en waar niet?

2) Bijleren
• Wat wil ‘ik’ leren om meer HRO-waardig gedrag te vertonen en te handelen volgens onze afgesproken kernwaarden?
• Wat heb ik nodig van de organisatie om dit gedrag te vertonen?
• Hoe ga ik mijn collega’s en leidinggevende helpen om meer van het gewenste gedrag te vertonen?

3) Inslijten
• Hoe kunnen we het gewenste gedrag vasthouden met elkaar?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze systemen, procedures, processen etc. ons helpen om het gewenste gedrag te blijven vertonen in het dagelijks werk?