Coaching

Sommige vraagstukken lenen zich meer voor individuele coaching dan voor training. Met volledige aandacht bezig zijn met uw leerwens.

De theatermethodiek en het model voor zelfvertrouwen hebben meestal een plek binnen een coachingstraject. En niet altijd. Voorafgaand aan elk coachingtraject houden wij een kennismakingsgesprek met de deelnemer. Hierin maken we de leerbehoefte concreet en bespreken wij de invulling van het traject. Soms stellen we voor met een andere coach een gesprek te voeren, bijvoorbeeld omdat we meer persoonlijke 'klick' vermoeden. Soms binnen de BR-Groep, soms vanuit ons netwerk.

De deelnemer moet de resultaten van de coaching concreet terug zien en beleven in zijn persoonlijk functioneren. Hiertoe combineren wij verschillende invalshoeken.