Geert Tillemans

heeft zich begin 2013 aangesloten bij de BR-Groep en richt zich op de ontwikkeling van de businessunit delta 5 Cure en de toepassing van de delta 5 methodiek in de zorgsector, in het bijzonder in ziekenhuizen. Geert heeft een medische en bestuurskundige achtergrond en ruim 20 jaar ervaring in management- en directiefuncties in de gezondheidszorg en publieke sector bij diverse organisaties, zoals het UMC Utrecht, Amphia Ziekenhuis, Nederlands Astmacentrum Davos (CH), UWV (Sociaal Medische Zaken) en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 

Geert voelt zich aangetrokken tot situaties waarin er een noodzaak is om verandering of beweging te realiseren om de prestaties van organisaties te verbeteren, waarbij kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid centraal staan. Hij heeft altijd samengewerkt met professionals in een dynamische en complexe context en uitgebreide ervaring met het reduceren van de spanning tussen professionals en management/bestuur en het herstellen van vertrouwen.

Geert is ervan overtuigd geraakt dat systematische aandacht voor de effecten van ongeschreven regels in organisaties een voorwaarde is om veranderingen succesvol door te voeren en blijvend goede resultaten te kunnen behalen. Het vergroten van het leervermogen, bijvoorbeeld om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen of om te gaan met dilemma’s, kan organisaties en individuele medewerkers een voorsprong geven in een voortdurend veranderende omgeving.

 Een belangrijke drijfveer voor Geert is het geloof in de (veer)kracht van mensen. Die wordt vaak onderschat. Het is aan bestuurders en managers om die kracht te benutten door medewerkers perspectief te bieden en vertrouwen te geven, ze te inspireren en verbinden, maar dan zijn integriteit en betrouwbaarheid wel een voorwaarde.

 “De motivatie en betrokkenheid van medewerkers in de zorgsector om goed werk te leveren voor patiënten is groot en vertegenwoordigt een enorm potentieel om tot betere prestaties te komen. Dat kan ook veel maatschappelijke winst opleveren. Er aan bij kunnen dragen dat potentieel optimaal te benutten, geeft mij veel voldoening”.