BR-Groep: doen waar het om gaat

BR-Groep is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen gericht op de vergroting van vitaliteit en productiviteit van de organisatie door specifiek te werken aan de ongeschreven regels in de organisatie.

Veranderinitiatieven falen vaak doordat te weinig rekening wordt gehouden met de ongeschreven regels en de bijbehorende effecten (negatief en positief) en teveel alleen gestuurd wordt op het 'topje van de ijsberg': de structuren en systemen. Wij kijken zowel boven als onder water en zijn daarom effectief.

Meer over onze organisatie en oplossingen